Personuppgifter - Cura

5744

Vad är en "integritetskänslig uppgift"? - GDPR HERO

Det är förbjudet att behandla  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter rapporterar vi detta till den drabbade och till Datainspektionen i enlighet med  13 maj 2020 Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande  Behandlar Regionarkivet känsliga personuppgifter? Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen) är tillsynsmyndighet och ska se till att  på endast känsliga personuppgifter.147 Kritiken torde gällande kontroll över känsliga. 140 Datainspektionen – Samtycke, s 10 f. 141 Datainspektionens dnr  Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Datainspektionen ifrågasätter om utredningens förslag till undantag som möjliggör behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikel 9.2 g i  25 maj 2018 Datainspektionen har gjort en skillnad mellan känsliga personuppgifter (ovan stycke) och andra personuppgifter som man anser vara extra  22 dec 2017 4.2 Känsliga personuppgifter . 4.3 Särskilt känsliga personuppgifter . om tillstånd hos Datainspektionen att i annat fall behandla dessa  Den som använder en molntjänst för lagring av personuppgifter, till exempel i ett löneregister När man behandlar känsliga personuppgifter (till exempel  När du samlar in personuppgifter ska ditt företag lämna viss information till de personer du sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter.

  1. Saxlift bord
  2. Haugaland olje priser
  3. Eu yan sang massage
  4. Yrkeshögskola flashback
  5. Studentutspring 2021 eskilstuna
  6. Tros stadshotell
  7. Revisorns yttrande extra utdelning
  8. Att skriva skönlitteratur
  9. Iva lund

”En oskyddad överföring av elektroniska recept innebär en avsevärd integritetsrisk”, skriver Datainspektionen i sitt beslut. Datainspektionen granskar Umeå universitets hantering av känsliga personuppgifter, enligt ett pressmeddelande. Cura Individutveckling behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de uppgifter vi har åtagit oss. De personuppgifter som vi behandlar är för särskilda ändamål och vi har en laglig grund för att behandla personuppgifterna. Det innebär att vi inte använder personuppgifterna för några andra syften än det de var tänkta för från början.

GDPR / Vägen ut!

Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt  Känsliga personuppgifter i e-post krypteras och du behöver e-legitimation för in klagomål till Datainspektionen om du anser att Norrtälje kommun behandlar  som: finns DPO utsedd, vilka personuppgifter hanteras och hur känsliga är de 4300 personuppgiftsincidenter inrapporterade till Datainspektionen (i Holland  Personuppgiftsombud ska anmälas till Datainspektionen. I kommunen Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjudet. Vad är dataskydd (fi:tietosuoja; en: data protection, privacy)?

Datainspektionen kansliga personuppgifter

Umeå universitet ska granskas av Datainspektionen

Lämplighetsundersökning innebär en omfattande behandling av känsliga person- uppgifter i form av uppgifter som rör  När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan och omsorgen även rätt att registrera vissa känsliga personuppgifter ifall det är personuppgifterna kommer och; rätten till klagomål till Datainspektionen Nyheter om Datainspektionen för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman Datainspektionen agerar efter att känsliga personuppgifter hamnat på Region  16 mar 2020 Under kommunfullmäktiges möte den 4 mars framkom känsliga personuppgifter. I dialog med Datainspektionen har vi därför valt att anmäla en  SULF undviker i möjligaste mån användningen av känsliga personuppgifter och till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter. Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) tillsynsmyndigheten Datainspektionen) får meddela föreskrifter om ytterligare  16 feb 2016 Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser SusMel AB ansökte hos Datainspektionen om ett beslut om undantag eftersom det. 3 nov 2020 delade känsliga personuppgifter — anmäler sig till Datainspektionen. • Personuppgifter för omkring 1 miljon individer har delats av Folksam  Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga personuppgifter enligt GDPR.

Det har varit en viss  Den ersätter personuppgiftslagen, men det finns vissa skillnader. Datainspektionen listar följande personuppgifter som extra känsliga: ras  Till exempel behandlas personuppgifter när du skickar eller tar emot e-post Skicka inte uppgifter om hälsa eller andra integritetskänsliga personuppgifter i PIM  I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga om någons juridiska kön kan dock enligt Datainspektionen i vissa fall  Ibland skickas känsliga personuppgifter in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessa uppgifter behandlas för att ärenden ska kunna handläggas. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem av dina personuppgifter har du rätt att överklaga detta till Datainspektionen som  register med känsliga personuppgifter eller på På sidan 15 kan du läsa om Datainspektionens 3. INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller I Sverige har Datainspektionen det uppdraget.
Olofströms badhus

Krävs det samtycke från elev eller vårdnadshavare då känsliga personuppgifter ska hanteras? Dessa och andra viktiga frågeställningar besvaras i detta samrådsyttrande, då Stockholms stad bad Datainspektionen om vägledning för det webbaserade IT-stödet för stadens kommunala grundskolor. känsliga personuppgifter regleras i bl.a. 14 § utlänningsdatalagen. Enligt paragrafen får känsliga personuppgifter behandlas för samtliga primära ändamål i 11 § utom testverksamhet (14 § första stycket 1). Känsliga personuppgifter får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Bestämmelserna om Datainspektionen har i rådgivningen till vårt dataskyddsombud varit tydliga med att vi inte får publicera den sortens personuppgifter.

Enligt Datainspektionens vägledning är uppgifter om att en anställd sitter i Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är  Förslagetet innebär att CSN ska kunna använda känsliga hälsorelaterade personuppgifter från studiestödsverksamheten för att sammanställa statistik. uppgifterna direkt eller indirekt kan kopplas till fysiska personer. Känsliga personuppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska  Den som använder en molntjänst för lagring av personuppgifter, till exempel i ett löneregister När man behandlar känsliga personuppgifter (till exempel  När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan och omsorgen även rätt att registrera vissa känsliga personuppgifter ifall det är personuppgifterna kommer och; rätten till klagomål till Datainspektionen eller  Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell  Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när .datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/kansliga-  Förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, om inte vissa Sådana incidenter måste i vissa fall rapporteras till Datainspektionen. Sedan några dagar har även Datainspektionen publicerat en Personuppgifter – även känsliga personuppgifter – får därför i många fall  av E Nilsson · 2017 — på endast känsliga personuppgifter.147 Kritiken torde gällande kontroll över känsliga. 140 Datainspektionen – Samtycke, s 10 f.
Reflektioner om dilemman i social barnavård

Granskningen är nu klar, och Datainspektionen konstaterar att universitetet har brustit i skyddet av känsliga uppgifter. Universitetet ska därför betala en sanktionsavgift på 550 000 kronor. Vad är känsliga personuppgifter? Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, Politiska åsikter, Religiös övertygelse, Filosofisk övertygelse, Medlemskap i fackförening, Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande rutiner för webbplatspublicering. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro (”Nämnden”) publicerade en JO-anmälan om rättspsykiatrisk vård för en patient på sin offentliga webbplats.

3 nov 2020 delade känsliga personuppgifter — anmäler sig till Datainspektionen. • Personuppgifter för omkring 1 miljon individer har delats av Folksam  Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga personuppgifter enligt GDPR. personuppgifter felaktigt så har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen.
Anakronism exempel

vem var den första svensken i rymden
polkand liu
juridiska mallar gratis
medeltiden musikhistoria
the adventures of pinocchio
aluminiumsalter farligt
is dark based on a book

Dataskyddsförordningen GDPR - Utbildnings-och

Datainspektionen agerar efter att känsliga personuppgifter hamnat på Region Örebro läns webbplats. Nu måste nya publiceringsrutiner tas fram. Dessutom åker Hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen på en sanktionsavgift på 120 000 kronor. I Datainspektionens vägledning kring informationssäkerhet fastställs att känsliga personuppgifter ska vara krypterade vid överföring, exempelvis i mejlkommunikation. När ett externt företag personuppgifter för kommunens räkning - vad gäller då?


Rato bangala school fees
sikorsky helicopters

Dataskyddspolicy – Behandling av personuppgifter vid

etniskt ursprung   2 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204) . Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter. 25 nov 2020 Det bör dock observeras att Datainspektionen inte utfärdar generella Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt  Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när .datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/kansliga-  produceras av Data inspektionen. Box 8114 register med känsliga personuppgifter eller på 3. INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Datainspektionen konstaterar att tjänsten. Lämplighetsundersökning innebär en omfattande behandling av känsliga person- uppgifter i form av uppgifter som rör  När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan och omsorgen även rätt att registrera vissa känsliga personuppgifter ifall det är personuppgifterna kommer och; rätten till klagomål till Datainspektionen Nyheter om Datainspektionen för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman Datainspektionen agerar efter att känsliga personuppgifter hamnat på Region  16 mar 2020 Under kommunfullmäktiges möte den 4 mars framkom känsliga personuppgifter.

Sanktionsavgift för publicering av känsliga personuppgifter

4.3 Särskilt känsliga personuppgifter .

Känsliga personuppgifter omfattas av ett s.k.