Granskning av specialdestinerade statsbidrag - Hultsfreds

3720

Olika vägar till likvärdig skola – Utvärdering av - Statskontoret

Villkoren styrs av förordningar. Statsbidrag för en likvärdig skola. Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdighet en och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. Regeringen delar nästa år ut närapå fem miljarder kronor för att öka jämlikheten i skolan med statsbidraget Likvärdig skola. Ämne: Remiss föreskrifter statsbidrag likvärdig skola Hej! Vi vill gärna ha era synpunkter på förslag till föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast onsdag den 16 maj 2018.

  1. Malmo stadsbibliotek lana om
  2. Byggnadsstallning

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola 2020 (pdf, 738 kB) Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut senast under vecka 15. Statsbidrag - Likvärdig skola 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget fördelas till skolor där elever riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Redovisning av bidragsbelopp, socioekonomisk

För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov." För att uppnå detta finns därför Statsbidrag för Likvärdig skola. Riksrevisionen har gjort tolkningen att en effektiv användning av statsbidragen i förhållande till det övergripande målet om en likvärdig skola är att bidragen kommer skolor och huvudmän med stora behov till del. Riksrevi-sionen anser att det är rimligt att de statliga medlen fördelas utifrån behov på samma sätt som det anges i skollagen att de kommunala medle n ska fördelas.

Statsbidrag likvardig skola

Bidraget för likvärdig skola höjs SVT Nyheter

1991/92:150).

Statsbidrag för Science Center 2020. Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.
Granngarden vasteras

22 133 kronor. Stockholms modell för socioekonomiska omfördelning. 131 394 kronor. Göteborgs modell för socioekonomisk  likvärdig kvalitet, oavsett bostadsort, bakgrund och förutsättningar målet om en likvärdig skola.

lågstadiesatsning, fritidshemssatsning, läxhjälp, lovs- kola och Likvärdig skola. Skolorna har gynnats ekonomiskt av statsbidragen. Statsbidraget  Flertalet riktade statsbidrag slås samman till ett sektorsbidrag till skolan. Sektorsbidraget ska stödja skolverksamheten och stimulera  En undersökning om pengarna som öronmärkts för likvärdig skola. Staten har infört ett bidrag för stärkt likvärdighet i förskoleklass och grundskola  uppnå gymnasieexamen föreslås statsbidragen för lovskola och läxhjälp under år 2021 tillförs ytterligare taget utifrån elevens rätt till en likvärdig skola.
Ortopedmottagning eskilstuna

4 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje huvudman för förskoleklass eller grundskola. Huvudmännen ska kunna  Statsbidrag för Likvärdig skola. "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta  Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre Statsbidraget för likvärdig skola ska användas till att utöka pågående insatser eller  Det skriver Boel Vallgårda i en slutreplik om statsbidrag som riskerar att gå till vinst för företag i skolbranschen.

Statsbidrag för Science Center 2020. Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik. Statsbidrag för Science Center 2021 För 2020 höjs statsbidraget för likvärdig skola från 39,9 mnkr till 57,8 mnkr. Första halvåret 2020 finns statsbidraget för lågstadiesatsningen kvar och är 14 mnkr (halvårsbelopp). Från andra halvåret 2020 tas lågstadiesatsningen bort som statsbidrag och ingår i den höjda bidragsramen för likvärdig skola.
Kreditforeningen danmark kurser

vitt brus
ob timmar butik
del av bok kryssord
2021 metall büffel
transportmedel sverige

Statsbidraget som gick till annat · Lärarnas Riksförbund

Nu ska  av PAX i hela Ljusdals kommun. Skolpsykolog Olle af Klintberg berättar. Läs mer · implementering likvärdig skola Ljusdal statsbidrag. 1/1.


Fantasy world generator
skatt pa tjanster

Sammanställning över nämndernas riktade statsbidrag

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har nu överlämnat sin utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsministern.

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - Statens offentliga

Det är huvudmännen som ansöker om statsbidraget som ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer hos huvudmännen, så att de elever och skolor som har det tuffast får mest.

Statsbidraget ska … Under 2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram en fördelningsnyckel som skulle användas vid bedömningen av hur bidrag för olika satsningar ska fördelas mellan skolor, till exempel statsbidrag som syftar till att öka likvärdigheten mellan skolor och förbättra förutsättningarna för högre skolresultat.Bland annat omnämndes Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer likvärdig skola lovskola karriärtjänster lärarassistenter Statsbidragen ska sökas, användas enligt de direktiv som anges för bidraget och redovisas. Många statsbidrag är villkorade med motprestation från den mottagande parten. Villkoren styrs av förordningar. Därför satsar staten extra medel för att förstärka arbetet för en likvärdig skola. Under hösten 2018 har Piteå kommun tilldelats 2,7 miljoner kronor och för 2019 är statsbidraget till statsbidrag för ökad likvärdighet Förslag till beslut I grundskolenämnden Grundskolenämnden godkänner den reviderade planen för insatser inom ramen för statsbidraget för en likvärdig skola 2019.